ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2014 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

18/11/2014