ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2014 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ)

29/09/2014