Ο αγώνας φαίνεται να διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή και την τέχνη τόσο στον αρχαίο όσο και στο σύγχρονο κόσμο. Αθλητικοί, μουσικοί, δραματικοί και άλλοι αγώνες έχουν αποτυπωθεί σε γνωστά και άγνωστα εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης, αφού οι αρχαίοι Αθηναίοι συνήθιζαν να τιμούν τους θεούς συμμετέχοντας, αλλά και παρακολουθώντας ποικίλα αγωνίσματα. Οι μαθητές, μέσα από μία διαδραστική παρουσίαση των εκθεμάτων αυτών, έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους αγώνες στην αρχαιότητα. Παράλληλα, θα αναζητήσουν και θα συζητήσουν τη μορφή και το ρόλο του αγώνα στη σύγχρονη εποχή.


Βάση προγράμματος και βοηθητικά μέσα

Βάση του προγράμματος αποτελούν τα εκθέματα του Μουσείου. Ως βοηθητικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • αρχαίες φιλολογικές και εικονογραφικές πηγές σε ηλεκτρονική μορφή,
 • κείμενα και εικόνες για τους σύγχρονους αγώνες σε φορητά ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.

Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τη σημασία του αγώνα στην αρχαιότητα και σήμερα, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να μάθει γι’ αυτόν με αφετηρία τα αντικείμενα. Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να  κάνει  την εμπειρία αυτού του προγράμματος ακόμη πιο εποικοδομητική.

Ενημερωθείτε για το σχετικό υλικό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να:

 • εξοικειωθεί με την έννοια του αγώνα, τη μορφή των αγωνιστικών εγκαταστάσεων, το ρόλο των συμμετεχόντων, των κριτών, των θεατών κλπ., στην αρχαιότητα και σήμερα
 • γνωρίσει τα εκθέματα και το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης
 • κατανοήσει την έννοια του παρελθόντος και της αλλαγής των εποχών
 • οξύνει τις αισθήσεις του
 • αναπτύξει παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, φαντασία, προσοχή, μνήμη
 • κατανοήσει την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, να αναπτύξει κοινωνικές αρετές
 • καλλιεργήσει την αισθητική του
 • αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
 • ψυχαγωγηθεί

Το πρόγραμμα μπορεί να αποβεί εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία για το μαθητή τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του σχολικού προγράμματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ηλικίες: Α΄ – Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 1 ώρα
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη (Παρασκευή για σχολικές ομάδες εξωτερικού)
Ώρες έναρξης: Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30 π.μ. και στις 11:30 π.μ.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστη συμμετοχή 50 μαθητές ανά πρόγραμμα. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο. Ένας Αρχαιολόγος-Φροντιστής θα συνοδεύει την κάθε ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προγράμματος για κάθε ομάδα των 25 ατόμων.