Αθήνα και Ρώμη

Άγαλμα Αθηνάς

Παραλλαγή σε μάρμαρο του χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Φειδίας για το εσωτερικό του Παρθενώνα. Β΄ μισό 2ου αι. μ.Χ. (Ακρ. 1362)

Πορτρέτο του αυτοκράτορα Λούκιου Βέρου

Υπήρξε, μαζί με τον Μάρκο Αυρήλιο, συναυτοκράτορας της Ρώμης από το 161 μέχρι τον θάνατό του, το 169 μ.Χ. 161-169 μ.Χ. (ΕΑΜ 350)

Πορτρέτο ηγεμόνα

Εικονίζει πιθανώς τον Σαυρομάτη Β΄, βασιλέα του Κιμμερίου Βοσπόρου. Γύρω στο τέλος του 2ου αι. μ.Χ. (ΕΑΜ 419)