Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης του Σύντομου Οδηγού του Μουσείου σε 4 γλώσσες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης δεν θα υπερβεί τις 60.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 30/5/2011, ώρα 11:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Το Μουσείο Ακρόπολης δημοσιεύει παρακάτω τεύχος διευκρινίσεων για τον ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που θα διενεργηθεί ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής την 16/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών).

Σχετικά αρχεία:

Τεύχος Διευκρινίσεων

Το Μουσείο Ακρόπολης προτίθεται να απασχολήσει μερικώς τρεις (3) συνεργάτες με σύμβαση έργου έως και τρία χρόνια για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου (από την Ε.Ε.) ερευνητικού έργου Cultural Heritage Experiences through Socio-personal interactions and Storytelling «CHESS».

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που βρίσκονται στο κτίριο του Μουσείου Ακρόπολης, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Αθήνα.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής την 16/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών), στο κτίριο Διοίκησης του Μουσείου (Κτίριο Βάιλερ), 1ος όροφος.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης μέχρι την 14/04/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού

Σελίδες