Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προσφορές για τον διαγωνισμό γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη της δημοπρασίας μέχρι τις 29/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού

Σελίδες