Ημερομηνία Διαγωνισμού: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Δευτέρα 17/2/2014, στις 11 π.μ.

Σχετικά αρχεία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εντύπων Μουσείου

O επαναληπτικός ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Μουσείου Ακρόπολης για τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» που διεξήχθη την 23/12/2013 κηρύσσεται άγονος λόγω αξιολόγησης των κατατεθεισών προσφορών ως μη παραδεκτών τυπικώς και η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τους τρεις εμφανισθέντες διαγωνιζομένους.

Σελίδες