Κατακύρωση στον πλειοδότη του αποτελέσματος της β΄ φάσης του κλειστού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 4373/24.5.2019)

Σχετικά αρχεία:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Β ΦΑΣΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Β ΦΑΣΗ (ΚΗΜΔΗΣ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Β ΦΑΣΗ

Έγκριση αποτελεσμάτων α΄ φάσης του κλειστού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 4373/24.5.2019) – Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στη β΄ φάση του διαγωνισμού

Σχετικά αρχεία:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 2019 ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Έγκριση δυνατότητας υποκατάστασης δικαιολογητικών του άρθρου 9 παρ. 1 περ. ΙΒ΄ και ΙΕ΄ της υπ’ αριθμ. 4373/24.5.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης.

Σχετικά αρχεία:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2ΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Σελίδες