Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξειδικευμένου τρισδιάστατου laser σαρωτή αντικειμένων και λογισμικού επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδομένων σάρωσης και μετατροπής σε τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα επιφανειών με κριτήριο κατακύρωσης τη φθηνότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια δεν θα υπερβεί τις 45.100 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 20/6/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στο Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Κτίριο Διοίκησης Μουσείου (Βάιλερ) Αθήνα, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης του Σύντομου Οδηγού του Μουσείου σε 4 γλώσσες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης δεν θα υπερβεί τις 60.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 30/5/2011, ώρα 11:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Το Μουσείο Ακρόπολης δημοσιεύει παρακάτω τεύχος διευκρινίσεων για τον ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που θα διενεργηθεί ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής την 16/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών).

Σχετικά αρχεία:

Τεύχος Διευκρινίσεων

Σελίδες