Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προσφορές για τον διαγωνισμό γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι τις 11/5/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προσφορές για τον διαγωνισμό γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη της δημοπρασίας μέχρι τις 29/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως και τρία (3) χρόνια για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ερευνητικού Προγράμματος Cultural Heritage Experiences through Socio-personal Iinteractions and Storytelling «CHESS».

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξειδικευμένου τρισδιάστατου laser σαρωτή αντικειμένων και λογισμικού επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδομένων σάρωσης και μετατροπής σε τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα επιφανειών με κριτήριο κατακύρωσης τη φθηνότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια δεν θα υπερβεί τις 45.100 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 20/6/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στο Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Κτίριο Διοίκησης Μουσείου (Βάιλερ) Αθήνα, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη

Σελίδες