Το Μουσείο Ακρόπολης δημοσιεύει παρακάτω τεύχος διευκρινίσεων για τον ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που θα διενεργηθεί ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής την 16/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών).

Σχετικά αρχεία:

Τεύχος Διευκρινίσεων

Το Μουσείο Ακρόπολης προτίθεται να απασχολήσει μερικώς τρεις (3) συνεργάτες με σύμβαση έργου έως και τρία χρόνια για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου (από την Ε.Ε.) ερευνητικού έργου Cultural Heritage Experiences through Socio-personal interactions and Storytelling «CHESS».

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που βρίσκονται στο κτίριο του Μουσείου Ακρόπολης, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Αθήνα.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής την 16/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών), στο κτίριο Διοίκησης του Μουσείου (Κτίριο Βάιλερ), 1ος όροφος.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης μέχρι την 14/04/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που βρίσκονται στο κτίριο του Μουσείου Ακρόπολης, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Αθήνα.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20/12/2010, ώρα 11 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Προκήρυξης

Σελίδες