Παράταση καταληκτικής προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στο διαγωνισμό της από 19.3.2019 υπ’ αριθμ. 2479/22.3.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης.

Σχετικά αρχεία:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διευκρινίσεις για την από 19.3.2019 υπ’ αριθμ. 2469/22.3.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης

Σχετικά αρχεία:
Τεύχος διευκρινίσεων

Σελίδες