Εκατόμπεδος, ο αρχαϊκός Παρθενώνας

Αέτωμα Εκατομπέδου

Στο κέντρο δύο λιοντάρια κατασπαράζουν ταύρο. Στα αριστερά ο Ηρακλής παλεύει με τον Τρίτωνα. Στα δεξιά, ο λεγόμενος Τρισώματος Δαίμονας με τα σύμβολα των τριών στοιχείων της φύσης στα χέρια του. Γύρω στο 570 π.Χ. Πωρόλιθος (Ακρ. 3+, 36+, 35+)