Το Ερέχθειο

Τμήμα της ζωφόρου

Εικονίζονται μεμονωμένες μορφές ή ζεύγη θεών, ηρώων και θνητών που συνέθεταν σκηνές σχετικές με τους μύθους και τις λατρείες στο Ερέχθειο.

Τα πέντε από τα έξη αγάλματα Κορών (Καρυάτιδες) που στήριζαν την οροφή της νότιας πρόστασης (προστεγάσματος) του Ερεχθείου

Η έκτη Καρυάτιδα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. 421-415 π.Χ.

Πίσω όψη των Καρυατίδων

421-415 π.Χ.

Το ένα από τα έξι μαρμάρινα αγάλματα Κορών (Καρυάτιδες) που, αντί για κίονες, στήριζαν την οροφή της νότιας πρόστασης του Ερεχθείου

421-415 π.Χ.

Λυχνία σε σχήμα πολεμικού πλοίου

Βρέθηκε στο Ερέχθειο. Σύμφωνα με τη χαραγμένη επιγραφή ιερόν της Αθηνάς αφιερώθηκε στην Αθηνά Πολιάδα που λατρευόταν στο ανατολικό τμήμα του Ερεχθείου. Τέλος 5ου αι. π.Χ. Χαλκός (ΕΑΜ Χ 7038)