Μια βιωματική προσέγγιση της δημιουργίας και της σημασίας της τρισδιάστατης τέχνης και της αρχαίας αισθητικής. Οι μαθητές θα παρατηρήσουν τα αριστουργηματικά αγάλματα του πρώτου ορόφου του Μουσείου και θα περιεργαστούν, με ποικίλα εποπτικά μέσα, τα ανεκτίμητα ίχνη χρώματος που αυτά φέρουν. Θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν διάφορες αισθήσεις τους για να αντιληφθούν το υλικό, το χρώμα και το εργαλείο και θα συζητήσουν για το ρόλο της τρισδιάστατης τέχνης στη δική μας ζωή. Το πρόγραμμα συμπληρώνει το «Εργαστήρι Τεχνών», όπου οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με πειραματικές δράσεις του Μουσείου και με συλλογή χρωστικών.
 

 

Βάση προγράμματος και βοηθητικά μέσα

Βάση του προγράμματος αποτελούν τα εκθέματα του Μουσείου. Ως βοηθητικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • μέσα παρατήρησης: φακός, μεγεθυντικός φακός, μέσο απομόνωσης θέασης
 • φορητά ηλεκτρονικά μέσα με πλούσιο οπτικό υλικό, χρωματιστά εκμαγεία εκθεμάτων, εγκαταστάσεις μαρμάρινων επιφανειών με πειραματική χρήση αρχαίων χρωστικών και τεχνικής,  σταθερές οθόνες, εργαστήριο κατασκευής τρισδιάστατης τέχνης και συλλογές χρωστικών
 • υλικά, εργαλεία και μιμήσεις αρχαίων αντικειμένων που οι μαθητές θα είναι σε θέση να αγγίζουν

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο και στο «Εργαστήρι Τεχνών» στο δεύτερο όροφο του Μουσείου από τους Αρχαιολόγους - Φροντιστές.

Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την αρχαία τρισδιάστατη τέχνη και αισθητική χρησιμοποιώντας διάφορες αισθήσεις τους. Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να κάνει την εμπειρία αυτού του προγράμματος ακόμη πιο εποικοδομητική.

Ενημερωθείτε για το σχετικό υλικό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να:

 • εξοικειωθεί με την αισθητική και την τρισδιάστατη τέχνη, τα υλικά και τη διαδικασία κατασκευής της
 • εξοικειωθεί με τα εκθέματα και το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης
 • κατανοήσει την έννοια του παρελθόντος και της αλλαγής των εποχών
 • οξύνει τις αισθήσεις του
 • αναπτύξει παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, φαντασία, προσοχή, μνήμη
 • κατανοήσει την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, να αναπτύξει κοινωνικές αρετές
 • καλλιεργήσει την αισθητική του
 • αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
 • ψυχαγωγηθεί

Το πρόγραμμα μπορεί να αποβεί εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία για το μαθητή τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του σχολικού προγράμματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ηλικίες: Δ΄ Δημοτικού – Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 1 ώρα
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη (Παρασκευή για σχολικές ομάδες εξωτερικού)
Ώρες έναρξης: Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30 π.μ. και στις 11:30 π.μ.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστη συμμετοχή 50 μαθητές ανά πρόγραμμα. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο. Ένας Αρχαιολόγος-Φροντιστής θα συνοδεύει την κάθε ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προγράμματος για κάθε ομάδα των 25 ατόμων.