Γενικές πληροφορίες

- Η ερασιτεχνική φωτογράφιση για προσωπική χρήση επιτρέπεται σε όλους τους χώρους του Μουσείου, εκτός από την Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης στον πρώτο όροφο, χωρίς χρήση φλας και πρόσθετου επαγγελματικού εξοπλισμού (προβολείς, τρίποδο). Η δημοσίευση των φωτογραφιών σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα δεν επιτρέπεται. Εικόνες για προσωπική χρήση θα βρείτε εδώ.

- Η επαγγελματική φωτογράφιση (για εμπορικούς, διαφημιστικούς, τουριστικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς) επιτρέπεται κατόπιν γραπτής άδειας από το Μουσείο. Διαβάστε περισσότερα παρακάτω στην ενότητα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ».

- Το Μουσείο διαθέτει στο αρχείο του φωτογραφικό υλικό υψηλής ανάλυσης, το οποίο παραχωρεί για χρήση και αναπαραγωγή σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις και για κάθε άλλη επαγγελματική χρήση (επιστημονική, εκπαιδευτική, εμπορική, καλλιτεχνική, κλπ). Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ».

- Η μελέτη αρχαιολογικού υλικού στους εκθεσιακούς ή άλλους χώρους του Μουσείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

- Η ερασιτεχνική κινηματογράφηση για προσωπική χρήση επιτρέπεται σε όλους τους χώρους του Μουσείου εκτός από την Αίθουσα της Αρχαïκής Ακρόπολης στον 1ο όροφο, χωρίς χρήση πρόσθετου επαγγελματικού εξοπλισμού (φορητά φώτα και τρίποδο). Η δημοσίευση του υλικού σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα δεν επιτρέπεται.

- Η επαγγελματική κινηματογράφηση (για εμπορικούς, διαφημιστικούς, τουριστικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς) απαιτεί γραπτή έγκριση από το Μουσείο και προεξόφληση των προβλεπόμενων τελών. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ».

- Η επαγγελματική φωτογράφιση και κινηματογράφηση στο Μουσείο, η χρήση εικόνων και κινηματογραφικού υλικού που σχετίζονται με το Μουσείο, καθώς και η μελέτη και πρόσβαση στο αρχαιολογικό υλικό διέπονται από όρους και υπόκεινται κατά περίπτωση σε χρεώσεις. Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ.

Επαγγελματική φωτογράφιση

Η επαγγελματική φωτογράφιση (για εμπορικούς, διαφημιστικούς, τουριστικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς) επιτρέπεται μόνο κατόπιν συνεννόησης και γραπτής άδειας από το Μουσείο.

- Τις ημέρες και ώρες που το Μουσείο λειτουργεί για το κοινό η επαγγελματική φωτογράφιση επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία εκτός των εκθεσιακών χώρων, τα οποία υποδεικνύονται από το Μουσείο.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση φωτογράφισης-χρήσης και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση collectionsattheacropolismuseum [dot] gr (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900 / εσωτ. 423), τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία φωτογράφισης.

- Για λόγους ασφάλειας των εκθεμάτων, η χρήση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. φωτιστικά σώματα, φλας, σκαλωσιές, κλπ.) υπόκειται σε έγκριση του Μουσείου. Κατά την επίσκεψή τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας που τους υποδεικνύει το προσωπικό ασφαλείας του Μουσείου.

- Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση άδειας φωτογράφισης.

Παραχώρηση και άδεια φωτογραφιών από το αρχείο του Μουσείου

Το Μουσείο διαθέτει στο αρχείο του έγχρωμο φωτογραφικό υλικό υψηλής ανάλυσης, το οποίο παραχωρεί για αναπαραγωγή σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις καθώς  και για κάθε άλλη επαγγελματική χρήση (επιστημονική, εκπαιδευτική, εμπορική, καλλιτεχνική κλπ).

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση φωτογράφισης-χρήσης και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση collectionsattheacropolismuseum [dot] gr (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900 / εσωτ. 423).

- Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, το Μουσείο παραχωρεί το φωτογραφικό υλικό καθώς και άδεια μη αποκλειστικής χρήσης του. Η άδεια ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στην αίτηση. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση των εικόνων ή η τροποποίησή τους κατά οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγκριση του Μουσείου.

- Το Μουσείο διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του φωτογραφικού υλικού που παραχωρεί. Σε κάθε χρήση του υλικού είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προέλευσης και το όνομα του φωτογράφου, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς (π.χ. «© Μουσείο Ακρόπολης, φωτογραφία: [όνομα φωτογράφου]).

- Το Μουσείο διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που αφορούν στα αντικείμενα των συλλογών του σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και διεθνή νομοθεσία (ΦΕΚ Α’ 120/21.06.2009). Ως εκ τούτου απαιτείται χορήγηση άδειας χρήσης από το Μουσείο ακόμη και σε περίπτωση που το φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύεται προέρχεται από άλλη πηγή. Σε κάθε χρήση είναι υποχρεωτική η αναγραφή του τίτλου «Μουσείο Ακρόπολης».

- Για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού και/ή άδειας χρήσης του, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προεξοφλούν τα προβλεπόμενα τέλη.

- Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή ή χρήση φωτογραφικού υλικού.

Μελέτη αρχαιολογικού υλικού

Η μελέτη αρχαιολογικού υλικού στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού. Η μελέτη στις αρχαιολογικές αποθήκες του Μουσείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επίσης κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση μελέτης υλικού ή/και την Αίτηση φωτογράφισης-χρήσης και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση collectionsattheacropolismuseum [dot] gr (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900 / εσωτ. 423), τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία.

- Η συνεννόηση με το Μουσείο για τον προγραμματισμό της ημέρας και ώρας προσέλευσης θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν.

- Η χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, όργανα μέτρησης, φορητός φωτισμός) απαιτεί την προηγούμενη έγκριση του Μουσείου.

- Μετά τη δημοσίευση της μελέτης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφο για τη βιβλιοθήκη του Μουσείου. Σε περίπτωση λήψης φωτογραφιών στο πλαίσιο της μελέτης θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφα για το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου.
 

Επαγγελματική κινηματογράφηση

Η επαγγελματική κινηματογράφηση (για εμπορικούς, διαφημιστικούς, τουριστικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς) απαιτεί γραπτή άδεια από το Μουσείο και προεξόφληση των προβλεπόμενων τελών.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση κινηματογράφησης και χρήσης του υλικού και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση collectionsattheacropolismuseum [dot] gr (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900 / εσωτ. 423) τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία κινηματογράφησης.

- Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή του περιεχομένου (σενάριο, αφήγηση, συντελεστές), του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί και κάθε άλλης λεπτομέρειας που διευκολύνει στην κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος. Επίσης απαιτείται δήλωση του αριθμού οχήματος, της ιδιότητας και των ονομάτων των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν στα γυρίσματα στους χώρους του Μουσείου (συμπλήρωση Αίτησης παραχώρησης άδειας εισόδου σε κινηματογραφικό συνεργείο).

- Τις ημέρες και ώρες που το Μουσείο λειτουργεί για το κοινό, η κινηματογράφηση επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία εκτός των εκθεσιακών χώρων, τα οποία υποδεικνύονται από το Μουσείο.

- Για λόγους ασφαλείας των εκθεμάτων, η χρήση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. φωτιστικά σώματα, φλας, σκαλωσιές, κλπ.) υπόκειται στην έγκριση του Μουσείου. Κατά την επίσκεψή τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας που τους υποδεικνύει το προσωπικό ασφαλείας του Μουσείου.

- Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση άδειας κινηματογράφησης ή χρήσης του υλικού.