Η Ακρόπολη και οι τιμώμενοι πολίτες και ξένοι

Τιμητικό ψήφισμα για τον Αλκέτα, βασιλιά των Μολοσσών της Ηπείρου

Οι Αθηναίοι τιμούν τον Αλκέτα για τη βοήθεια που τους παρείχε κατά τη στρατιωτική επιχείρησή τους στην Κέρκυρα το έτος 373/2 π.Χ. Η παράσταση στο ανάγλυφο, άλογο και στεφάνι ελιάς, σχετίζεται πιθανώς με ιππική νίκη του Αλκέτα. 373/2 π.Χ. (Ακρ. 1349)

Τιμητικό ψήφισμα για τον Ρηβούλα

Ο Δήμος της Αθήνας τιμά με τον τίτλο του Αθηναίου πολίτη τον Ρηβούλα, γιο του βασιλιά των Οδρυσών Σεύθη Γ΄, στο πλαίσιο της αντιμακεδονικής πολιτικής της Αθήνας. Στο ανάγλυφο η θεά Αθηνά και ο τιμώμενος. 331/0 π.Χ. (ΕΑΜ 1476)