Η Ακρόπολη μετά τους Περσικούς πολέμους

Το παιδί του Κριτίου

Αντιπροσωπευτική δημιουργία της εποχής μετά τους περσικούς πολέμους. Συνδυάζει κίνηση, πλαστικότητα και σοβαρότητα στην έκφραση του προσώπου. Θεωρείται έργο του γλύπτη Κριτίου. Μετά το 480 π.Χ. Μάρμαρο Πάρου (Ακρ. 698)

O Ξανθός Έφηβος

Κεφάλι αγάλματος νέου που όταν βρέθηκε διατηρούσε στα μαλλιά ίχνη κίτρινου χρώματος. Κορυφαίο έργο της τέχνης μετά τους περσικούς πολέμους. Μετά το 480 π.Χ. Μάρμαρο Πάρου (Ακρ. 689)

Το ανάγλυφο της Σκεπτομένης Αθηνάς

Η Αθηνά μπροστά σε στήλη στηρίζεται χαλαρά στο δόρυ της. Για τη στήλη έχουν διατυπωθεί διάφορες ερμηνείες: ορόσημο ιερού, κατάλογος θησαυρών, κατάλογος πεσόντων σε μάχη. Γύρω στο 460 π.Χ. Μάρμαρο Πάρου (Ακρ. 695)

Κεφάλι χάλκινου αγάλματος.

Γενειοφόρος οπλίτης που θα φορούσε κράνος. Μοναδικό δείγμα των μεγάλων χάλκινων αγαλμάτων της Ακρόπολης. 480-470 π.Χ. Χαλκός (ΕΑΜ 6446)

Αθηνά Πρόμαχος

Η επιγραφή στη βάση αναφέρει: Η Μελησώ µε αφιέρωσε στην Αθηνά ως δεκάτη (από το 1/10 των κερδών). Γύρω στο 475 π.Χ. Χαλκός (ΕΑΜ Χ 6447)