Η Αθήνα, η Ακρόπολη και οι Διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πορτρέτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Έργο, πιθανώς, του γλύπτη Λεωχάρη. 340-330 π.Χ. (Ακρ. 1331)

Βάση αφιερώματος

Η βάση υποδεχόταν τρία χάλκινα αγάλματα διαφορετικού μεγέθους. Ήταν αφιέρωμα του χορηγού Ατάρβου μετά τη νίκη της ομάδας του στα αγωνίσματα του πολεμικού πυρρίχιου χορού και του κύκλιου χορού. 329 ή 323 π.Χ. (Ακρ. 1338)