Η ζωφόρος

Άποψη της δυτικής και νότιας ζωφόρου
Αντίγραφο του λίθου ΙΙ της δυτικής ζωφόρου

Δύο ιππείς σε καλπασμό. 442-438 π.Χ.

Ο λίθος III της δυτικής ζωφόρου

Ιππέας μπροστά στο άλογό του μαζί με έναν τελετάρχη και έναν βοηθό. 442-438 π.Χ. (Ακρ. 20.017. Θραύσμα στο Μόναχο)

Ο λίθος IV της δυτικής ζωφόρου

Δύο ιππείς σε καλπασμό. Ο γενειοφόρος ιππέας ίσως παριστάνει έναν από τους δύο ιππάρχους του Αθηναϊκού ιππικού. 442-438 π.Χ. (Ακρ. 20.018)

Ο λίθος VIII της δυτικής ζωφόρου

Γενειοφόρος ιππέας προσπαθεί να δαμάσει το άλογό του. Θεωρείται έργο του ίδιου του γλύπτη Φειδία. 442-438 π.Χ. (Ακρ. 20.022)

Ο λίθος ΙΧ της δυτικής ζωφόρου

Δύο ιππείς σε καλπασμό. 442-438 π.Χ. (Ακρ. 20.023)

Ο λίθος XXXIV της βόρειας ζωφόρου

Δύο ιππείς σε καλπασμό με νεαρό τελετάρχη ανάμεσά τους. 442-438 π.Χ. (Ακρ. 863)

Ο λίθος VI της ανατολικής ζωφόρου

Εικονίζονται οι θεοί Ποσειδώνας, Απόλλωνας και Αφροδίτη, στα γόνατά της οποίας ακουμπά ένας φτερωτός Έρωτας. 442-438 π.Χ. (Ακρ. 856 και θραύσματα Ακρ. 1226+. Δύο θραύσματα στο ΒΜ, ένα θραύσμα στο Παλέρμο)