Το ιερό της Νύμφης

Αφιέρωμα στη Νύμφη, προστάτιδα του γάμου

Μελανόμορφη λουτροφόρος (αγγείο μεταφοράς νερού για το γαμήλιο λουτρό) με παράσταση γαμήλιας πομπής. Γύρω στο 525 π.Χ. Προθήκη 4, αρ. 37 (ΝΑ 1955+1957 Αα 31)

Αφιέρωμα στη Νύμφη, προστάτιδα του γάμου

Ερυθρόμορφη λουτροφόρος με παράσταση νεονύμφων. 455-440 π.Χ. Προθήκη 5, αρ. 29 (1957 Αα 779)

Αφιέρωμα στη Νύμφη, προστάτιδα του γάμου

Θραύσμα ερυθρόμορφης λουτροφόρου με παράσταση νεονύμφων. 450-430 π.Χ. Προθήκη 5, αρ. 23 (Βοστόνη No 220)

Αφιέρωμα στη Νύμφη, προστάτιδα του γάμου

Πήλινο ζωγραφιστό πλακίδιο. Εικονίζει ελαφίνα με τα μικρά της. 6ος αι. π.Χ. Προθήκη 6, αρ. 177 (ΝΑ 1957 Ακ 3)

Αφιέρωμα στη Νύμφη, προστάτιδα του γάμου

Πήλινος ζωγραφιστός πίνακας. Πιθανώς εικονίζονται οι τρεις κόρες του Κέκροπα, η Πάνδροσος, η Έρση και η Άγλαυρος, προσωποποιήσεις της ζωογόνου υγρασίας της γης. 570 π.Χ. Προθήκη 6, αρ. 180 (ΝΑ 1957 Ακ 2)

Αφιέρωμα στη Νύμφη, προστάτιδα του γάμου

Τελετουργικό αγγείο σε μορφή κεφαλής ταύρου. 560-530 π.Χ. Προθήκη 6, αρ. 189 (1957 Αα 124)

Πήλινα σφονδύλια από αδράχτια, αφιερώματα γυναικών στο ιερό της Νύμφης

6ος και 5ος αι. π.Χ. Προθήκη 6, αρ. 128