Τα αντικείμενα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με τις αισθήσεις και τη σκέψη μας, με τη συνεργασία και το διάλογο μπορούμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που τα δημιουργούν, τα αντιλαμβάνονται και τα χρησιμοποιούν. Οι μαθητές καλούνται να πάρουν το ρόλο του αρχαιολόγου προσπαθώντας, κυρίως μέσω της παρατήρησης, να κατανοήσουν πως τα αντικείμενα μπορούν να «μιλήσουν» για πολλά ανθρώπινα ζητήματα. Μεγεθυντικοί φακοί, μέτρα, φακοί φωτισμού και πολλά ακόμη, θα αποτελέσουν τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν ποικίλες πτυχές του παρελθόντος μπροστά και γύρω από τα εκθέματα. Το σημειωματάριο του κάθε ερευνητή φέρνει σε επαφή μαθητές διαφορετικών τάξεων, σχολείων και χωρών. Στο τέλος, οι αρχαιολόγοι θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε σύγχρονα αντικείμενα, ξεκινώντας μια συναρπαστική προσπάθεια κατανόησης του κόσμου μας.


Βάση προγράμματος και βοηθητικά μέσα

Βάση του προγράμματος αποτελούν τα εκθέματα του Μουσείου. Το Μουσείο παρέχει ως βοηθητικά μέσα κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • μέσα παρατήρησης: φακός, μεγεθυντικός φακός, μέτρο, μέσο απομόνωσης θέασης
 • το σημειωματάριο καταγραφής και επικοινωνίας ερευνητών
 • αρχαίες φιλολογικές και εικονογραφικές πηγές (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
 • λεζάντες του Μουσείου
 • σύγχρονα αντικείμενα

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους χώρους της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου από τους Αρχαιολόγους- Φροντιστές του Μουσείου.

Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το συναρπαστικό κόσμο των αντικειμένων στην αρχαιότητα και σήμερα, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει ερευνητικά μέσα στο Μουσείο. Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να κάνει την εμπειρία αυτού του προγράμματος ακόμη πιο εποικοδομητική.

Ενημερωθείτε για το σχετικό υλικό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να:

 • μάθει πώς να μαθαίνει γνωρίζοντας βασικά στάδια στην έρευνα του υλικού πολιτισμού
 • αντιληφθεί τη σημασία του υλικού πολιτισμού και την αξία της μελέτης του
 • κατανοήσει την έννοια του παρελθόντος και της αλλαγής των εποχών
 • εξοικειωθεί με τα εκθέματα και το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης
 • οξύνει τις αισθήσεις του
 • αναπτύξει παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, φαντασία, προσοχή, μνήμη
 • κατανοήσει την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, να αναπτύξει κοινωνικές αρετές
 • καλλιεργήσει την αισθητική του
 • αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
 • ψυχαγωγηθεί

Το πρόγραμμα μπορεί να αποβεί εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία για το μαθητή τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του σχολικού προγράμματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ηλικίες: Γ΄ Δημοτικού - Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 1 ώρα
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη (Παρασκευή για σχολικές ομάδες εξωτερικού)
Ώρες έναρξης: Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30 π.μ. και στις 11:30 π.μ.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστη συμμετοχή 50 μαθητές ανά πρόγραμμα. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο. Ένας Αρχαιολόγος-Φροντιστής θα συνοδεύει την κάθε ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προγράμματος για κάθε ομάδα των 25 ατόμων.