Ο επίλογος της αρχαιότητας

Πορτρέτο φιλοσόφου

Εικονίζει πιθανώς τον φιλόσοφο Πλούταρχο (350-433 μ.Χ.), ιδρυτή της Νεοπλατωνικής Σχολής των Αθηνών, ο οποίος επιδότησε τρεις φορές την πομπή των Μεγάλων Παναθηναίων. Αρχές 5ου αι. μ.Χ. (Ακρ. 1313)

Μαρμάρινος θρόνος από αρχαιότερο κτήριο που μετά τη μετατροπή του Παρθενώνα σε χριστιανικό ναό (6ος αι. μ.Χ.) χρησιμοποιήθηκε ως επισκοπικός θρόνος

3ος– 2ος αι. π.Χ.