Ο οικισμός στις πλαγιές της Ακρόπολης

Νίκες

Πήλινα αγάλματα από τη νότια πλαγιά της Ακρόπολης, ίσως ακρωτήρια στέγης κτηρίου. 1ος-3ος αι. μ.Χ. (Ακρ. 6476, 6476α)

Πήλινο κάλυμμα κοσμηματοθήκης (λεκανίδας)

Διακοσμημένο με διονυσιακή σκηνή: εννέα Μαινάδες, ένας Σάτυρος και πέντε μικροί Έρωτες μεθούν, χορεύουν και παίζουν μουσική γύρω από τον θεό Διόνυσο. 4ος αι. π.Χ. Προθήκη 3, αρ. 1 (1956 ΝΑΚ 232)

Πύραυνο (μαγκάλι, φουφού)

Πήλινη φορητή συσκευή για το μαγείρεμα και τη θέρμανση εσωτερικών χώρων. Μέσα 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ. Προθήκη 3, αρ. 72 (1956 ΝΑΔ 179)