Ο Παρθενώνας

Άποψη του γλυπτού διακόσμου της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνα (αέτωμα, μετόπες, ζωφόρος)
Το κεντρικό ακρωτήριο της στέγης του Παρθενώνα. 447–432 π.Χ.

447–432 π.Χ.