Οι μετόπες

Άποψη των μετοπών της νότιας πλευράς του ναού με θέμα την Κενταυρομαχία

447-438 π.Χ.

Αντίγραφο της μετόπης 30 της νότιας πλευράς του ναού

Σκηνή Κενταυρομαχίας. Κένταυρος καταβάλλει Λαπίθη. 447-438 π.Χ.

Μετόπη 1 της ανατολικής πλευράς του ναού

Σκηνή Γιγαντομαχίας. Ο Ερμής καταβάλλει γίγαντα. 447-438 π.Χ. (Ακρ. 20.000)