Χαιρετισμός Προέδρου Μουσείου Ακρόπολης

Η χρονιά που πέρασε σηματοδοτήθηκε από τη σημαντική αύξηση των επισκεπτών του Μουσείου αλλά και από ένα εντυπωσιακό εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του Μουσείου που δεν έχει προηγούμενο.

Ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες ανάδειξης της ανασκαφής και της δημιουργίας εκθεσιακού χώρου με τα κινητά της ευρήματα. Στόχος των εργασιών είναι να δημιουργηθεί ένα νέο μουσειακό επίπεδο που θα προσφέρει στον επισκέπτη τη θέαση των αυθεντικών ερειπίων της αρχαίας Αθήνας και μία πλούσια επιλογή από ευρήματα της καθημερινής ζωής σε άμεση γειτνίαση με τους χώρους από όπου προέρχονται. Έτσι θα προσφέρει το Μουσείο στους επισκέπτες του μία μοναδική εμπειρία της καθημερινότητας των αρχαίων Αθηναίων.

Από τις αρχές του 2018 άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος της ψηφιοποίησης των εκθεμάτων του Μουσείου για ευρεία χρήση στο διαδίκτυο, της θεματικής σειράς video που θα προβάλλουν την ψηφιακή ιστορία της Ακρόπολης αλλά και παρουσιάσεις επιμέρους σημαντικών εκθεμάτων, διαδραστικό κατάλογο των εκθεμάτων, πληθώρα παιδικών εφαρμογών αλλά και ψηφιοποίηση αρχείων και ημερολογίων της επιτόπιας ανασκαφής. Μέσα στο 2019 φιλοδοξεί το αυθεντικό Μουσείο της Ακρόπολης να διαθέτει παράλληλα και ένα ψηφιακό Μουσείο.

Το Μουσείο της Ακρόπολης πραγματοποίησε δύο σημαντικές εκθέσεις. Η πρώτη αφορούσε στην αποτύπωση των συναισθημάτων σε έργα του αρχαίου πολιτισμού. Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το Ίδρυμα Α. Ωνάσης στη Νέα Υόρκη και ξαναστήθηκε ενταγμένη σε νέο σκηνικό περιβάλλον στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση και τους τρεις επιμελητές της έκθεσης υπήρξε ουσιαστική και δημιουργική.

Η δεύτερη έκθεση που είχε θέμα της την Ελευσίνα και ειδικά τα Μεγάλα Μυστήρια πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής. Τα εκθέματα τοποθετήθηκαν σε ένα ειδικά στημένο περιβάλλον που αποτελούσε ανάμνηση του εσωτερικού χώρου του Τελεστηρίου της Ελευσίνας. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας αλλά και η πορεία της Ιεράς Οδού, απαραίτητα στοιχεία της
έκθεσης, περιέχονταν σε ένα εξαιρετικά πλούσιο σε πληροφορίες video που προβαλλόταν στην αίθουσα.

Το 2017 ξεκίνησε η συνεργασία του Μουσείου της Ακρόπολης με δύο από τα σημαντικότερα Μουσεία της Κίνας: το Μουσείο της Σαγκάης και το Μουσείο των Ανακτόρων της Απαγορευμένης Πόλης στο Πεκίνο. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε η παρουσίαση δύο εμβληματικών έργων του Μουσείου της Ακρόπολης στο Μουσείο της Σαγκάης και αντιστρόφως δύο αριστουργημάτων της κινεζικής τέχνης στην Αθήνα. Οι δύο εκθέσεις συνοδεύτηκαν από σχετικές επιδείξεις ελληνικής μαρμαρογλυφίας και κινεζικής ζωγραφικής. Παράλληλα δρομολογήθηκε η προετοιμασία μίας έκθεσης των ιδιωτικών ανακτορικών διαμερισμάτων του πρωτοπόρου αυτοκράτορα Qianlong που βγαίνουν για πρώτη φορά από την Απαγορευμένη Πόλη. Η έκθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έτους Ελλάδας – Κίνας από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Μουσείο της Ακρόπολης συνέχισε την παραγωγή ενημερωτικών video για τους επισκέπτες του: στην αίθουσα του Παρθενώνα προβάλλεται μία ταινία με τις απίστευτες περιπέτειες των γλυπτών του ναού και μία άλλη που συνοδεύει τον επισκέπτη σε ένα περίπατο στις υπώρειες της Ακρόπολης με τα αρχαία σπήλαια.

Για τη διατήρηση του κτηρίου που κάθε χρόνο δέχεται πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες σε καλή και λειτουργική κατάσταση εκπονήθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα συντηρήσεων και επισκευών ιδιαίτερα για τις εκτεταμένες γυάλινες κατασκευές και τη μηχανολογική υποδομή.

Ιδιαίτερη φροντίδα επιδείχθηκε για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των μηχανημάτων των χώρων παρασκευής εδεσμάτων του εστιατορίου του Μουσείου. Τέλος σε μεγάλο βαθμό προχώρησαν οι εργασίες προετοιμασίας των δύο γωνιακών κτηρίων στο οικόπεδο του Μουσείου, τα οποία προορίζονται για αρχαιολογική βιβλιοθήκη το ένα και εργαστήριο παραγωγής εκμαγείων το άλλο.

Το Μουσείο της Ακρόπολης συνεχίζει την πορεία του, ανασυντάσσει τις δυνάμεις του για να ικανοποιήσει τις αυξημένες προσδοκίες των επισκεπτών και σχεδιάζει δυναμικά το μέλλον του.

Για άλλη μια φορά το σύνολο των εργαζομένων μονίμων, αορίστου χρόνου και εποχικών ανταποκρίθηκε με παραδειγματική αφοσίωση στο έργο του.

Δημήτριος Παντερμαλής

Πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης

Ιούνιος 2018

Διοικητικό Συμβούλιο Μουσείου Ακρόπολης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Παντερμαλής
Καθηγητής Αρχαιολογίας

ΜΕΛΗ

Γεώργιος Καμίνης
Δήμαρχος Αθηναίων

Νικόλαος Σταμπολίδης
Καθηγητής Αρχαιολογίας

Κυριάκος Κατζουράκης
Ζωγράφος, Καθηγητής Καλών Τεχνών

Κωνσταντίνος-Αύγουστος Ρίζος
Δικηγόρος

Νικόλαος Δαμαλίτης
Πολιτικός Μηχανικός

Αικατερίνη Παράσχη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ελένη Μπάνου
Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών

Μανόλης Κορρές
Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει ο νόμος 3711/2008.

Γραφείο Προέδρου

Το Γραφείο Πρόεδρου υποστηρίζει τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο σε τομείς όπως ο  καθορισμός και η υλοποίηση της πολιτικής του Μουσείου και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του, η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων αυτών καθώς και η επιλογή των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, μεριμνά για την αποστολή της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. στα μέλη και την έγκαιρη ενημέρωσή τους, για την καταγραφή των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και την τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων.

Γραμματεία

Η Γραμματεία μεριμνά για την τήρηση κεντρικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, διακίνηση και διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και για την τήρηση του Γενικού Αρχείου Εγγράφων. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα Τμήματα του Μουσείου, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών, τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και άλλων σχετικών πράξεων. Τέλος μεριμνά για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως εξωτερικών διοικητικών εργασιών και την τήρηση αρχείου Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αρχείου τευχών της Επίσημης Εφημερίδας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τμήμα Μόνιμης Έκθεσης

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η καταγραφή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, ερμηνεία, δημοσίευση, έκθεση και προβολή στο κοινό των συλλογών του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένης της αρχαιολογικής ανασκαφής και των ευρημάτων της. Στις αρμοδιότητές του υπάγεται η επιμέλεια της μόνιμης έκθεσης και του εποπτικού της υλικού, η επιμέλεια των περιοδικών εκθέσεων, η υποστήριξη της συμμετοχής του Μουσείου σε εκθέσεις άλλων φορέων, η επιμέλεια των αρχαιολογικών εκδόσεων του Μουσείου, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Εμπίπτει επίσης η διαχείριση του Φωτογραφικού Αρχείου και της Βιβλιοθήκης, η εξυπηρέτηση των μελετητών και η υποστήριξη άλλων τμημάτων του Μουσείου σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η συντήρηση με σύγχρονα μέσα και μεθόδους των μαρμάρινων, λίθινων, κεραμικών, μεταλλικών  και άλλων αντικειμένων που συγκροτούν τις συλλογές του Μουσείου. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτει  η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον τομέα συντήρησης, η φροντίδα για την βελτίωση του τρόπου έκθεσης των αρχαίων έργων στις αίθουσες του Μουσείου, η υποστήριξη των περιοδικών εκθέσεων και των συμμετοχών του Μουσείου σε εκθέσεις άλλων φορέων, η παραγωγή πιστών αντιγράφων για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και για τη διάθεσή τους στα πωλητήρια του Μουσείου, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και οι συνεργασίες με άλλους φορείς. Το τμήμα διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης μαρμάρου, μετάλλου, κεραμικής και άλλων υλικών.

Τμήμα Εκπαίδευσης - Μάθησης

Α. Εκπαιδευτική Ομάδα
Αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ομάδας είναι η ανάπτυξη και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες αλλά και για παιδιά που επισκέπτονται το Μουσείο με τις οικογένειές τους. Στις αρμοδιότητες της ομάδας υπάγεται η εκπόνηση και έκδοση εκπαιδευτικού υλικού και η διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς. Στο πεδίο αυτό το Μουσείο συνεργάζεται με το προσωπικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).

Β. Αρχαιολόγοι - Φροντιστές
Αντικείμενο των Αρχαιολόγων – Φροντιστών είναι η άμεση επικοινωνία του Μουσείου με τους επισκέπτες του μέσω της προσωπικής επαφής. Στις αρμοδιότητες της ομάδας υπάγεται η παροχή βοήθειας στην κατανόηση των εκθεμάτων, οι απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το Μουσείο και τα εκθέματά του, η μεταφορά παρατηρήσεων και απόψεων στη διοίκηση του Μουσείου, η διοργάνωση θεματικών παρουσιάσεων για παιδιά και ενήλικες, η εκπόνηση βοηθητικού υλικού για μαθητές και εκπαιδευτικούς και η ξενάγηση διακεκριμένων επισκεπτών.

Τμήμα Επικοινωνίας - Προβολής

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής συμβάλει στη γενικότερη επικοινωνιακή πολιτική του Μουσείου, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις προβολής του έργου του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις αρμοδιότητές του Τμήματος περιλαμβάνονται η επιμέλεια της ιστοσελίδας, τα ηλεκτρονικά newsletters, οι εκδόσεις του πληροφοριακού υλικού, η γραπτή επικοινωνία με το ευρύ κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, η διαχείριση αιτημάτων φορέων για την παραχώρηση ή ενοικίαση των μη εκθεσιακών χώρων του Μουσείου, ο προγραμματισμός και η εποπτεία των εκδηλώσεων στους χώρους αυτούς, καθώς και η διαχείριση των αιτημάτων παραχώρησης αδειών κινηματογράφησης, βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης στους μη εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.

Τμήμα Νέων Μέσων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διαχείριση του ιστοχώρου του Μουσείου, η διαρκής ανανέωση και ενημέρωση του περιεχομένου του, η προβολή των συλλογών και των δραστηριοτήτων του Μουσείου στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα podcasts και σε άλλες πολυμεσικές εφαρμογές. Στις αρμοδιότητές του υπάγεται  η έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η συνεργασία και υποστήριξη των άλλων τμημάτων του Μουσείου σε θέματα νέων τεχνολογιών.

Τμήμα Υποδοχής

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η έκδοση των εισιτηρίων, η  λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου και του Γραφείου Πληροφοριών. Στις αρμοδιότητές του υπάγεται επίσης η εξασφάλιση της ομαλής προσέλευσης, ροής και κίνησης των επισκεπτών σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης του ισογείου. Οι υπηρεσίες του Τμήματος κατανέμονται ως εξής: (i) Εισιτήρια, (ii) Τηλεφωνικό Κέντρο/Πληροφορίες, (iii) Προγραμματισμός επισκέψεων.

Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η τήρηση αρχείων και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην εξυπηρέτηση του κοινού. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτουν η προετοιμασία οδηγιών για το κοινό, η επιμέλεια του εγχειριδίου του Μουσείου, η διαχείριση των αδειών για ξεναγήσεις, η παροχή υπηρεσιών στους διακεκριμένους επισκέπτες, η σύνταξη των απαντήσεων στις παρατηρήσεις κοινού, η συλλογή, ανάλυση και προετοιμασία αναφορών για τις στατιστικές επισκεψιμότητας του Μουσείου και η υποστήριξη στις έρευνες επισκεπτών που διεξάγει το Μουσείο. Οι υπηρεσίες του τμήματος κατανέμονται ως εξής: (i) Έρευνα και αξιολόγηση υπηρεσιών και (ii) Διαχείριση αιτημάτων.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διοικητική υποστήριξη σε θέματα προσωπικού, η τήρηση και ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του, η  επίβλεψη τήρησης του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο προγραμματισμός και οργάνωση της επιμόρφωσης του προσωπικού του Μουσείου σε ποικίλα. Μεριμνά για την πληροφόρηση του προσωπικού για τις δράσεις του Μουσείου καθώς και για τη διανομή του υλικού που τις πλαισιώνει. Τέλος έχει την ευθύνη των διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού προσωπικού.

Εμπορικό Τμήμα

Το Τμήμα έχει την συνολική ευθύνη των λιανικών πωλήσεων, την επίβλεψη των θεμάτων εμπορικότητας, ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων των καταστημάτων και κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτει  η επιλογή προϊόντων υψηλής ποιότητας εμπνευσμένων από τις συλλογές του Μουσείου και η ελκυστική παρουσίασή τους στα καταστήματα. Τέλος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των αποθηκών με τα πωλητέα είδη. Οι υπηρεσίες του Τμήματος κατανέμονται ως εξής: (i) Διαχείριση Εμπορικού, (ii) Καταστήματα και (iii) Αποθήκη.

Λογιστήριο

Το Λογιστήριο οργανώνει, λειτουργεί και παρακολουθεί την τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία βιβλίων, στοιχείων και διαδικασιών σχετικά με τις λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες του Μουσείου. Επίσης καταρτίζει τον προϋπολογισμό και μεριμνά για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες του Λογιστηρίου κατανέμονται ως εξής: (i) Διαχείριση Οικονομικών-Προϋπολογισμός, (ii) Προμήθειες και (iii) Μισθοδοσία-Πληρωμές.

Τμήμα Ασφάλειας

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Μουσείου (εκθεσιακών και μη) καθ΄όλο το 24-ωρο. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτει  η προστασία των εκθεμάτων και των επισκεπτών από πάσης φύσεως βλαπτικές ενέργειες, φυσικές ή άλλες καταστροφές, ο έλεγχος των εισόδων και των εξόδων του Μουσείου, η  λειτουργία του συστήματος ελέγχου αποσκευών X-Ray, η λειτουργία του βεστιάριου και η διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την παραμονή τους στους χώρους του Μουσείου.  Οι υπηρεσίες ασφάλειας κατανέμονται ως εξής: (i) η Ημερήσια Βάρδια (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το βεστιάριο), (ii) η Νυχτερινή Βάρδια και (iii) το Control Room.

Τεχνική Υπηρεσία

Αντικείμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η συντήρηση και λειτουργία των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, καθώς και η συντήρηση των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου. Έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων και συστημάτων, της τακτικής προληπτικής συντήρησης, της αποκατάσταση των βλαβών και της παρουσίας επαρκούς εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού όλο το 24-ωρο. Οι υπηρεσίες της Τεχνικής Υπηρεσίας κατανέμονται ως εξής: (i) Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων, (ii) Συντήρηση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου, (iii) Καθαριότητα και (iv) Υποστήριξη Μηχανογράφησης.

Τμήμα Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο του τμήματος είναι η πρόληψη και  πρωτοβάθμια φροντίδα του προσωπικού του Μουσείου και η παροχή πρώτων βοηθειών σε έκτακτα περιστατικά των επισκεπτών του. Το Τμήμα υποστηρίζει την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών και υποδεικνύει ενέργειες που προωθούν τις καλές πρακτικές σε θέματα υγείας και πρόληψης.