Χαιρετισμός Προέδρου Μουσείου Ακρόπολης

Πέρασαν πολύ γρήγορα, άφησαν όμως δυνατό αποτύπωμα στο νέο ξεκίνημα του Μουσείου Ακρόπολης. Τον Οκτώβριο του 2007 δρομολογήθηκε η πορεία για το άνοιγμα του Μουσείου, όταν άρχισε η εναέρια μεταφορά με τρεις τεράστιους διαδοχικούς γερανούς των αριστουργημάτων της Ακρόπολης από το παλιό Μουσείο στον Βράχο στους ορόφους του Νέου. Τότε έσβησαν οριστικά τα κύματα αμφισβήτησης για τη χωροθέτηση και την επιλογή της αρχιτεκτονικής του Νέου Μουσείου. Η μεταφορά έγινε παγκόσμιο γεγονός και προκάλεσε διεθνώς τεράστιο ενδιαφέρον. Ακολούθησε στις 20 Ιουνίου του 2009 το άνοιγμα του Μουσείου στο κοινό. Μετά από δέκα χρόνια ο αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε τους 14.500.000.

Για την πληρέστερη κατανόηση των εκθεμάτων το Μουσείο προχώρησε σε καινοτόμες ψηφιακές αναπαραστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται διακριτικά δίπλα στα αυθεντικά έργα. Τη σύγχρονη τεχνολογία αξιοποιεί παράλληλα το Μουσείο για να αφηγηθεί τις περιπέτειες των γλυπτών του Παρθενώνα, τον διαμελισμό τους και την ιδιαίτερη σημασία της επανένωσής τους. Το Μουσείο αξιοποίησε με τον πληρέστερο τρόπο τα ερείπια του αστικού ιστού της αρχαίας Αθήνας που αποκαλύφθηκαν στη θέση του κτηρίου. Το φυσικό φως φτάνει έως και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δημιουργεί στον επισκέπτη έντονη την αίσθηση μιας αρχαίας αθηναϊκής γειτονιάς με τους δρόμους, τα σπίτια, τα εργαστήρια και τα λουτρά της. Το Μουσείο βραβεύτηκε από πολλούς διεθνείς φορείς πολιτισμού, αρχιτεκτονικής και τουρισμού. Βρέθηκε επίσης σε διεθνείς αξιολογήσεις στις πρώτες θέσεις των μουσείων του κόσμου. Σε όλη την περίοδο των 10 χρόνων το Μουσείο λειτούργησε αποκλειστικά με πιστώσεις από τα καθημερινά του έσοδα χάρη στη συνεπή διαχείριση και συνεχή επαγρύπνηση της διοίκησης και των υπηρεσιών του. Το προσωπικό του εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο και ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της μουσειακής καθημερινότητας. Η θεσμική του τακτοποίηση πρόσφατα αποτελεί σοβαρό κίνητρο για την απρόσκοπτη συνέχιση της προσφοράς του.

Το Μουσείο της Ακρόπολης ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών και την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης για την καλή συνεργασία των 10 χρόνων.
 

Δημήτριος Παντερμαλής

Πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης

Ιούνιος 2019

Διοικητικό Συμβούλιο Μουσείου Ακρόπολης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Παντερμαλής
Καθηγητής Αρχαιολογίας

ΜΕΛΗ

Κώστας Μπακογιάννης
Δήμαρχος Αθηναίων

Νικόλαος Σταμπολίδης
Καθηγητής Αρχαιολογίας

Κυριάκος Κατζουράκης
Ζωγράφος, Καθηγητής Καλών Τεχνών

Κωνσταντίνος-Αύγουστος Ρίζος
Δικηγόρος

Νικόλαος Δαμαλίτης
Πολιτικός Μηχανικός

Αικατερίνη Παράσχη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ελένη Μπάνου
Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών

Μανόλης Κορρές
Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει ο νόμος 3711/2008.

Γραφείο Προέδρου

Το Γραφείο Πρόεδρου υποστηρίζει τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο σε τομείς όπως ο  καθορισμός και η υλοποίηση της πολιτικής του Μουσείου και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του, η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων αυτών καθώς και η επιλογή των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, μεριμνά για την αποστολή της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. στα μέλη και την έγκαιρη ενημέρωσή τους, για την καταγραφή των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και την τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων.

Γραμματεία

Η Γραμματεία μεριμνά για την τήρηση κεντρικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, διακίνηση και διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και για την τήρηση του Γενικού Αρχείου Εγγράφων. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα Τμήματα του Μουσείου, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών, τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και άλλων σχετικών πράξεων. Τέλος μεριμνά για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως εξωτερικών διοικητικών εργασιών και την τήρηση αρχείου Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αρχείου τευχών της Επίσημης Εφημερίδας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τμήμα Μόνιμης Έκθεσης

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η καταγραφή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, ερμηνεία, δημοσίευση, έκθεση και προβολή στο κοινό των συλλογών του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένης της αρχαιολογικής ανασκαφής και των ευρημάτων της. Στις αρμοδιότητές του υπάγεται η επιμέλεια της μόνιμης έκθεσης και του εποπτικού της υλικού, η επιμέλεια των περιοδικών εκθέσεων, η υποστήριξη της συμμετοχής του Μουσείου σε εκθέσεις άλλων φορέων, η επιμέλεια των αρχαιολογικών εκδόσεων του Μουσείου, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Εμπίπτει επίσης η διαχείριση του Φωτογραφικού Αρχείου και της Βιβλιοθήκης, η εξυπηρέτηση των μελετητών και η υποστήριξη άλλων τμημάτων του Μουσείου σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η συντήρηση με σύγχρονα μέσα και μεθόδους των μαρμάρινων, λίθινων, κεραμικών, μεταλλικών  και άλλων αντικειμένων που συγκροτούν τις συλλογές του Μουσείου. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτει  η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον τομέα συντήρησης, η φροντίδα για την βελτίωση του τρόπου έκθεσης των αρχαίων έργων στις αίθουσες του Μουσείου, η υποστήριξη των περιοδικών εκθέσεων και των συμμετοχών του Μουσείου σε εκθέσεις άλλων φορέων, η παραγωγή πιστών αντιγράφων για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και για τη διάθεσή τους στα πωλητήρια του Μουσείου, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και οι συνεργασίες με άλλους φορείς. Το τμήμα διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης μαρμάρου, μετάλλου, κεραμικής και άλλων υλικών.

Τμήμα Εκπαίδευσης - Μάθησης

Α. Εκπαιδευτική Ομάδα
Αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ομάδας είναι η ανάπτυξη και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες αλλά και για παιδιά που επισκέπτονται το Μουσείο με τις οικογένειές τους. Στις αρμοδιότητες της ομάδας υπάγεται η εκπόνηση και έκδοση εκπαιδευτικού υλικού και η διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς. Στο πεδίο αυτό το Μουσείο συνεργάζεται με το προσωπικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).

Β. Αρχαιολόγοι - Φροντιστές
Αντικείμενο των Αρχαιολόγων – Φροντιστών είναι η άμεση επικοινωνία του Μουσείου με τους επισκέπτες του μέσω της προσωπικής επαφής. Στις αρμοδιότητες της ομάδας υπάγεται η παροχή βοήθειας στην κατανόηση των εκθεμάτων, οι απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το Μουσείο και τα εκθέματά του, η μεταφορά παρατηρήσεων και απόψεων στη διοίκηση του Μουσείου, η διοργάνωση θεματικών παρουσιάσεων για παιδιά και ενήλικες, η εκπόνηση βοηθητικού υλικού για μαθητές και εκπαιδευτικούς και η ξενάγηση διακεκριμένων επισκεπτών.

Τμήμα Επικοινωνίας - Προβολής

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής συμβάλει στη γενικότερη επικοινωνιακή πολιτική του Μουσείου, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις προβολής του έργου του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις αρμοδιότητές του Τμήματος περιλαμβάνονται η επιμέλεια της ιστοσελίδας, τα ηλεκτρονικά newsletters, οι εκδόσεις του πληροφοριακού υλικού, η γραπτή επικοινωνία με το ευρύ κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, η διαχείριση αιτημάτων φορέων για την παραχώρηση ή ενοικίαση των μη εκθεσιακών χώρων του Μουσείου, ο προγραμματισμός και η εποπτεία των εκδηλώσεων στους χώρους αυτούς, καθώς και η διαχείριση των αιτημάτων παραχώρησης αδειών κινηματογράφησης, βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης στους μη εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.

Τμήμα Νέων Μέσων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διαχείριση του ιστοχώρου του Μουσείου, η διαρκής ανανέωση και ενημέρωση του περιεχομένου του, η προβολή των συλλογών και των δραστηριοτήτων του Μουσείου στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα podcasts και σε άλλες πολυμεσικές εφαρμογές. Στις αρμοδιότητές του υπάγεται  η έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η συνεργασία και υποστήριξη των άλλων τμημάτων του Μουσείου σε θέματα νέων τεχνολογιών.

Τμήμα Υποδοχής

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η έκδοση των εισιτηρίων, η  λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου και του Γραφείου Πληροφοριών. Στις αρμοδιότητές του υπάγεται επίσης η εξασφάλιση της ομαλής προσέλευσης, ροής και κίνησης των επισκεπτών σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης του ισογείου. Οι υπηρεσίες του Τμήματος κατανέμονται ως εξής: (i) Εισιτήρια, (ii) Τηλεφωνικό Κέντρο/Πληροφορίες, (iii) Προγραμματισμός επισκέψεων.

Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η τήρηση αρχείων και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην εξυπηρέτηση του κοινού. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτουν η προετοιμασία οδηγιών για το κοινό, η επιμέλεια του εγχειριδίου του Μουσείου, η διαχείριση των αδειών για ξεναγήσεις, η παροχή υπηρεσιών στους διακεκριμένους επισκέπτες, η σύνταξη των απαντήσεων στις παρατηρήσεις κοινού, η συλλογή, ανάλυση και προετοιμασία αναφορών για τις στατιστικές επισκεψιμότητας του Μουσείου και η υποστήριξη στις έρευνες επισκεπτών που διεξάγει το Μουσείο. Οι υπηρεσίες του τμήματος κατανέμονται ως εξής: (i) Έρευνα και αξιολόγηση υπηρεσιών και (ii) Διαχείριση αιτημάτων.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διοικητική υποστήριξη σε θέματα προσωπικού, η τήρηση και ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του, η  επίβλεψη τήρησης του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο προγραμματισμός και οργάνωση της επιμόρφωσης του προσωπικού του Μουσείου σε ποικίλα. Μεριμνά για την πληροφόρηση του προσωπικού για τις δράσεις του Μουσείου καθώς και για τη διανομή του υλικού που τις πλαισιώνει. Τέλος έχει την ευθύνη των διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού προσωπικού.

Εμπορικό Τμήμα

Το Τμήμα έχει την συνολική ευθύνη των λιανικών πωλήσεων, την επίβλεψη των θεμάτων εμπορικότητας, ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων των καταστημάτων και κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτει  η επιλογή προϊόντων υψηλής ποιότητας εμπνευσμένων από τις συλλογές του Μουσείου και η ελκυστική παρουσίασή τους στα καταστήματα. Τέλος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των αποθηκών με τα πωλητέα είδη. Οι υπηρεσίες του Τμήματος κατανέμονται ως εξής: (i) Διαχείριση Εμπορικού, (ii) Καταστήματα και (iii) Αποθήκη.

Λογιστήριο

Το Λογιστήριο οργανώνει, λειτουργεί και παρακολουθεί την τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία βιβλίων, στοιχείων και διαδικασιών σχετικά με τις λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες του Μουσείου. Επίσης καταρτίζει τον προϋπολογισμό και μεριμνά για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες του Λογιστηρίου κατανέμονται ως εξής: (i) Διαχείριση Οικονομικών-Προϋπολογισμός, (ii) Προμήθειες και (iii) Μισθοδοσία-Πληρωμές.

Τμήμα Ασφάλειας

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Μουσείου (εκθεσιακών και μη) καθ΄όλο το 24-ωρο. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτει  η προστασία των εκθεμάτων και των επισκεπτών από πάσης φύσεως βλαπτικές ενέργειες, φυσικές ή άλλες καταστροφές, ο έλεγχος των εισόδων και των εξόδων του Μουσείου, η  λειτουργία του συστήματος ελέγχου αποσκευών X-Ray, η λειτουργία του βεστιάριου και η διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την παραμονή τους στους χώρους του Μουσείου.  Οι υπηρεσίες ασφάλειας κατανέμονται ως εξής: (i) η Ημερήσια Βάρδια (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το βεστιάριο), (ii) η Νυχτερινή Βάρδια και (iii) το Control Room.

Τεχνική Υπηρεσία

Αντικείμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η συντήρηση και λειτουργία των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, καθώς και η συντήρηση των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου. Έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων και συστημάτων, της τακτικής προληπτικής συντήρησης, της αποκατάσταση των βλαβών και της παρουσίας επαρκούς εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού όλο το 24-ωρο. Οι υπηρεσίες της Τεχνικής Υπηρεσίας κατανέμονται ως εξής: (i) Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων, (ii) Συντήρηση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου, (iii) Καθαριότητα και (iv) Υποστήριξη Μηχανογράφησης.

Τμήμα Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο του τμήματος είναι η πρόληψη και  πρωτοβάθμια φροντίδα του προσωπικού του Μουσείου και η παροχή πρώτων βοηθειών σε έκτακτα περιστατικά των επισκεπτών του. Το Τμήμα υποστηρίζει την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών και υποδεικνύει ενέργειες που προωθούν τις καλές πρακτικές σε θέματα υγείας και πρόληψης.