Το Μουσείο Ακρόπολης προτείνει στους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν μαθητές σε ανεξάρτητη σχολική επίσκεψη να παρακολουθούν τα σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς που διοργανώνονται τακτικά στο Μουσείο. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).

Για την περίοδο Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019, έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω σεμινάρια:
1. Σεμινάριο «Ακρόπολη & Αναστήλωση»
Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης Σμίλη & Μνήμη – Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα «Ακρόπολη & Αναστήλωση».
Ημερομηνία σεμιναρίου: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, ώρα 14:00-16:00
2. Σεμινάριο «Εκπαιδευτικό υλικό για την Ακρόπολη»
Για την προετοιμασία μίας ανεξάρτητης σχολικής επίσκεψης και τον εμπλουτισμό του σχολικού μαθήματος με εκπαιδευτικό υλικό για την Ακρόπολη και τα μνημεία της, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εκπαιδευτικό υλικό για την Ακρόπολη».
Ημερομηνία σεμιναρίου: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, ώρα 13:00-15:00


Συμμετοχή στα σεμινάρια

Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και η αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση schoolbookingsattheacropolismuseum [dot] gr. Το Μουσείο στέλνει στους εκπαιδευτικούς ειδική φόρμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων είναι η προεγγραφή ελάχιστου αριθμού 15 (δεκαπέντε) συμμετεχόντων.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Ενημερωθείτε για την οργάνωση σχολικών επισκέψεων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Ακρόπολης.