Η επίσκεψη στο μουσείο γίνεται κριτική εμπειρία της έκθεσής του, της λειτουργίας του και των ανθρώπων του.  Οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έκθεση με τα δικά τους μάτια και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Με αφορμή την Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης παρατηρούν τον τρόπο έκθεσης μιας αρχαιολογικής συλλογής και το επικοινωνιακό της πλαίσιο, γνωρίζουν τις λειτουργίες του Μουσείου και μιλούν με μέλη του προσωπικού του, για να διατυπώσουν στο τέλος μια δική τους πρόταση λειτουργίας της αίθουσας.
 

 

Βάση προγράμματος και βοηθητικά μέσα

Βάση του προγράμματος αποτελούν τα εκθέματα του Μουσείου, ο τρόπος έκθεσής τους, το κτίριο, το προσωπικό και οι επισκέπτες. Ως βοηθητικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν φορητά ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τους Αρχαιολόγους - Φροντιστές του Μουσείου στο ισόγειο, στην Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης στον πρώτο όροφο και στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου του Μουσείου.

Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης.

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τη σημασία του μουσείου και τον τρόπο λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης. Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να  κάνει  την εμπειρία αυτού του προγράμματος περισσότερο εποικοδομητική.

Ενημερωθείτε για το σχετικό υλικό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να:

  • παρατηρήσει και να κατανοήσει τα εκθέματα και τη σχέση τους με το μουσειακό χώρο
  • έρθει σε επαφή με έναν κοινωνικό οργανισμό, με τα επαγγέλματα, τους επισκέπτες και την καθημερινή λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης
  • εξοικειωθεί με τις έννοιες υλικός πολιτισμός, συλλογή, μουσείο
  • οξύνει τις αισθήσεις του
  • αναπτύξει παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, φαντασία, προσοχή, μνήμη
  • κατανοήσει την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, να αναπτύξει κοινωνικές αρετές
  • καλλιεργήσει την αισθητική του
  • αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες
  • ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
  • ψυχαγωγηθεί

Το πρόγραμμα μπορεί να αποβεί εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία για το μαθητή τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του σχολικού προγράμματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ηλικίες: Β΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 1 ώρα
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη (Παρασκευή για σχολικές ομάδες εξωτερικού)
Ώρες έναρξης: Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30 π.μ. και στις 11:30 π.μ.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστη συμμετοχή 50 μαθητές ανά πρόγραμμα. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο. Ένας Αρχαιολόγος-Φροντιστής θα συνοδεύει την κάθε ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προγράμματος για κάθε ομάδα των 25 ατόμων.