Η παρουσία των φυτών στην αρχαία ελληνική τέχνη και το μύθο αντανακλά τη σημαντική, πανάρχαια, θέση τους στη ζωή των ανθρώπων. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται με διάφορες αισθήσεις τους φυτά του κήπου και των αντικειμένων της συλλογής του Μουσείου όπως την ελιά, τη δάφνη, το κυπαρίσσι, τον κρόκο, τον λωτό και πολλά άλλα. Μαθαίνουν για τη σχέση των αρχαίων και των σύγχρονων ανθρώπων με αυτά, την καλλιέργεια, τις χρήσεις και το ρόλο τους στην αρχαία λατρεία, τη διατροφή και την οικονομία. Στο τέλος μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για φυτά που δεν συνάντησαν στις αίθουσες.
 


Βάση προγράμματος και βοηθητικά μέσα

Βάση του προγράμματος αποτελούν τα εκθέματα του Μουσείου. Το Μουσείο παρέχει ως βοηθητικά μέσα κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • αληθινά φυτά
 • υλικά δημιουργίας για τα νηπιαγωγεία και για την Α΄ Β΄ και Γ΄ δημοτικού
 • φορητά ηλεκτρονικά μέσα με πληροφοριακό υλικό για τα φυτά στην αρχαιότητα προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ηλικίες των μαθητών

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις αίθουσες του Μουσείου και στον κήπο του Μουσείου (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες) από τους Αρχαιολόγους-Φροντιστές.

Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή, μέσα από την παρατήρηση, τη συζήτηση και τη δημιουργία, με τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον και η προσωπική αντίληψη του καθενός επηρεάζουν τη σημασία των αντικειμένων που υπάρχουν σ’ αυτό. Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να κάνει την εμπειρία αυτού του προγράμματος ακόμη πιο εποικοδομητική.

Ενημερωθείτε για το σχετικό υλικό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να:

 • κατανοήσει τη σχέση του ανθρώπου με τα φυτά σε διαφορετικές εποχές
 • εξοικειωθεί με τα εκθέματα και το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης
 • αντιληφθεί τη σημασία του υλικού πολιτισμού και την αξία της μελέτης του
 • κατανοήσει την έννοια του παρελθόντος και της αλλαγής των εποχών
 • οξύνει τις αισθήσεις του
 • αναπτύξει παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, φαντασία, προσοχή, μνήμη, δημιουργικότητα (για τους μαθητές του νηπιαγωγείου και  των πρώτων τάξεων του δημοτικού)
 • κατανοήσει την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, να αναπτύξει κοινωνικές αρετές
 • καλλιεργήσει την αισθητική του
 • αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
 • ψυχαγωγηθεί

Το πρόγραμμα μπορεί να αποβεί εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία για το μαθητή τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του σχολικού προγράμματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ηλικίες: Νηπιαγωγείο - Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 45 λεπτά για τα νηπιαγωγεία και την Α΄ και Β΄ δημοτικού, 1 ώρα και 15 λεπτά για τις υπόλοιπες σχολικές τάξεις
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη (Παρασκευή για σχολικές ομάδες εξωτερικού)
Ώρες έναρξης: Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30 π.μ. και στις 11:30 π.μ.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστη συμμετοχή 50 μαθητές ανά πρόγραμμα. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο. Ένας Αρχαιολόγος-Φροντιστής θα συνοδεύει την κάθε ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προγράμματος για κάθε ομάδα των 25 ατόμων.