Οικόσιτα, άγρια και φανταστικά πλάσματα του ζωικού βασιλείου των αρχαίων εμφανίζονται στο υλικό της τέχνης του Μουσείου. Οι μαθητές κληρώνουν τους σταθμούς της περιήγησής τους ανάμεσα σε αυτά τα ζωντανά πλάσματα και συζητούν για τη σημασία τους στη ζωή των αρχαίων και των σύγχρονων ανθρώπων. Στο τέλος μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για πλάσματα που δεν είχαν την τύχη να συναντήσουν στις αίθουσες.
 


Βάση προγράμματος και βοηθητικά μέσα

Βάση του προγράμματος αποτελούν τα εκθέματα του Μουσείου. Το Μουσείο παρέχει ως βοηθητικά μέσα κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • κληρωτίδα για την επιλογή των σταθμών της σχολικής περιήγησης με υλικό προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ηλικίες των μαθητών
 • υλικά δημιουργίας για τα νηπιαγωγεία και για την Α' και Β΄ δημοτικού
 • υλικά δημιουργίας και παιχνιδιού για την Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού
 • φορητά ηλεκτρονικά μέσα με πληροφοριακό υλικό για τα ζώα στην αρχαιότητα προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ηλικίες των μαθητών

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τους Αρχαιολόγους- Φροντιστές του Μουσείου σε όσες αίθουσες εκτίθενται τα ζώα που θα κληρωθούν από τους μαθητές ως σταθμοί της περιήγησης και σε κινητά εργαστήρια στο δεύτερο όροφο του Μουσείου για τους μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού.

Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή, μέσα από την παρατήρηση, τη συζήτηση και τη δημιουργία, με τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον και η προσωπική αντίληψη του καθενός επηρεάζουν τη σημασία των αντικειμένων που υπάρχουν σ’ αυτό. Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να κάνει την εμπειρία αυτού του προγράμματος ακόμη πιο εποικοδομητική.

Ενημερωθείτε για το σχετικό υλικό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να:

 • κατανοήσει τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα σε διαφορετικές εποχές
 • εξοικειωθεί με τα εκθέματα και το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης
 • αντιληφθεί τη σημασία του υλικού πολιτισμού και την αξία της μελέτης του
 • κατανοήσει την έννοια του παρελθόντος και της αλλαγής των εποχών
 • οξύνει τις αισθήσεις του
 • αναπτύξει παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, φαντασία, προσοχή, μνήμη, δημιουργικότητα (για μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού)
 • κατανοήσει την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας (για μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού), να αναπτύξει κοινωνικές αρετές
 • καλλιεργήσει την αισθητική του
 • αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
 • ψυχαγωγηθεί

Το πρόγραμμα μπορεί να αποβεί εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία για το μαθητή τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του σχολικού προγράμματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ηλικίες: Νηπιαγωγείο - Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 45 λεπτά για τα νηπιαγωγεία και την Α΄ και Β΄ δημοτικού, 1 ώρα και 15 λεπτά για τις υπόλοιπες σχολικές τάξεις
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη (Παρασκευή για σχολικές ομάδες εξωτερικού)
Ώρες έναρξης: Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30 π.μ. και στις 11:30 π.μ.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστη συμμετοχή 50 μαθητές ανά πρόγραμμα. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο. Ένας Αρχαιολόγος-Φροντιστής θα συνοδεύει την κάθε ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προγράμματος για κάθε ομάδα των 25 ατόμων.