Συγκόλληση νέων θραυσμάτων στα αρχαϊκά γλυπτά

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, 2012

Την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012, το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Μουσείου Ακρόπολης προχώρησε σε εργασίες συγκόλλησης νέων θραυσμάτων στα αρχαϊκά γλυπτά. Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο αλογάκι από τα γλυπτά του Εκατόμπεδου απέκτησε ένα τμήμα του στήθους του. Στην Κόρη 671 προστέθηκε ο καρπός του αριστερού της χεριού και το άγαλμα της Νίκης Ακρ. 691 απέκτησε την αριστερή παρυφή του ιματιδίου της.

Δείτε φωτογραφίες των γλυπτών πριν και μετά την συγκόλληση.

facebook