Τα αετώματα

Το δυτικό αέτωμα

Εικονίζεται η διαμάχη μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την προστασία της αττικής γης με την παρουσία μυθικών ηρώων και προσωποποιήσεων ποταμών και πηγών. 438-432 π.Χ.