Ένα κινητό εργαστήρι με επίκεντρο την Αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης και σκοπό να προσεγγίσει την ανθρώπινη δημιουργία στο περιβάλλον της. Τα αρχαϊκά αφιερώματα παρουσιάζονται στο αρχικό και στο σημερινό τους περιβάλλον (το ιερό της Ακρόπολης κατά τον 6ο αι. π.Χ. και το Μουσείο Ακρόπολης αντίστοιχα). Ο μαθητές θα γνωρίσουν το μοναδικό τρόπο με τον οποίο τα πρώιμα αυτά έργα σώθηκαν σε τόσο μεγάλο αριθμό, αλλά και σε τόσο καλή κατάσταση μέχρι τις μέρες μας, καθώς και τα νοήματα που είχαν στην αρχική τους θέση. Παράλληλα, θα μπορέσουν να αντιληφθούν τη νέα τους «ζωή» στη γεμάτη φως αίθουσα του Μουσείου. Στο τέλος, οι μαθητές, με αρωγό την προσωπικότητα και τη δημιουργικότητά τους, δίνουν φωνή, κίνηση, νέες ταυτότητες και διαφορετικό πεδίο δράσης σε αριστουργηματικά έργα.


Βάση προγράμματος και βοηθητικά μέσα

Βάση του προγράμματος αποτελούν τα εκθέματα του Μουσείου. Ως βοηθητικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • φωτογραφίες και αναπαραστάσεις της Ακρόπολης
 • υλικά για δημιουργία και αφήγηση στα κινητά εργαστήρια

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τους Αρχαιολόγους - Φροντιστές στην Aίθουσα της Aρχαϊκής Ακρόπολης στον πρώτο όροφο και σε κινητά εργαστήρια στον δεύτερο όροφο του Μουσείου.

Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή, μέσα από την παρατήρηση, τη συζήτηση και τη δημιουργία, με τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον και η προσωπική αντίληψη του καθενός επηρεάζουν τη σημασία των αντικειμένων που υπάρχουν σ’ αυτό. Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να κάνει την εμπειρία αυτού του προγράμματος ακόμη πιο εποικοδομητική.

Ενημερωθείτε για το σχετικό υλικό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να:

 • εξοικειωθεί με έννοιες όπως περιβάλλον, ιερό, αφιέρωμα, μουσείο, άγαλμα, έκθεμα, τέχνη, αντίληψη
 • εξοικειωθεί με τα εκθέματα και το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης
 • αντιληφθεί τη σημασία του υλικού πολιτισμού και την αξία της μελέτης του
 • κατανοήσει την έννοια του παρελθόντος και της αλλαγής των εποχών
 • οξύνει τις αισθήσεις του
 • αναπτύξει παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, φαντασία, προσοχή, μνήμη
 • κατανοήσει την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, να αναπτύξει κοινωνικές αρετές
 • καλλιεργήσει την αισθητική του
 • αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
 • ψυχαγωγηθεί

Το πρόγραμμα μπορεί να αποβεί εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία για το μαθητή τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του σχολικού προγράμματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ηλικίες: Γ΄ Δημοτικού – Α΄ Γυμνασίου
Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη (Παρασκευή για σχολικές ομάδες εξωτερικού)
Ώρες έναρξης: Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30 π.μ. και στις 11:30 π.μ.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστη συμμετοχή 50 μαθητές ανά πρόγραμμα. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο. Ένας Αρχαιολόγος-Φροντιστής θα συνοδεύει την κάθε ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προγράμματος για κάθε ομάδα των 25 ατόμων.