Μπορεί ο καθένας μας να αντιληφθεί διαφορετικά το ίδιο αντικείμενο; Μπορούν τα αρχαία αντικείμενα να αναγεννηθούν ως νέες δημιουργίες; Ο προσωπικός κόσμος των μαθητών πρωταγωνιστεί σ’ ένα κυνήγι παρατήρησης και έμπνευσης, ανάμεσα στα εκθέματα του πρώτου ορόφου του Μουσείου. Οι μαθητές θα αποτυπώσουν φωτογραφικά ή σε βίντεο το έκθεμα της επιλογής τους για να παρουσιάσουν στη συνέχεια το αρχαίο δημιούργημα με τη δική τους προσέγγιση, μέσα από τη γραπτή, ζωγραφική, φωτογραφική, χορευτική ή άλλη δημιουργική έκφραση της επιλογής τους.
 


Βάση προγράμματος και βοηθητικά μέσα

Βάση του προγράμματος αποτελούν η προσωπικότητα και η δημιουργικότητα των μαθητών καθώς και τα εκθέματα του Μουσείου. Ως βοηθητικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • φορητά ηλεκτρονικά μέσα
 • εκτυπωτές
 • καρτέλες με προτεινόμενους τρόπους δημιουργικής έκφρασης στο πρόγραμμα
 • υλικά συγγραφής και δημιουργίας

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην αίθουσα της συλλογής του 5ου αιώνα π.Χ. - 5ου αιώνα μ.Χ. στον πρώτο όροφο του Μουσείου καθώς και σε κινητά εργαστήρια από τους αρχαιολόγους-φροντιστές του Μουσείου Ακρόπολης.

Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τη μεγάλη σημασία που έχει η «ταυτότητα» του καθενός για τον τρόπο θέασης και κατανόησης των εκθεμάτων, καθώς και με τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης αυτού του προσωπικού τρόπου αντίληψης. Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να κάνει την εμπειρία αυτού του προγράμματος ακόμη πιο εποικοδομητική.

Ενημερωθείτε για το σχετικό υλικό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να:

 • εξοικειωθεί με την έννοια της τέχνης, της αντίληψης και της έκφρασης
 • εξοικειωθεί με τα εκθέματα και το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης
 • αντιληφθεί τη σημασία του υλικού πολιτισμού και την αξία της ενασχόλησης  με αυτόν
 • κατανοήσει την έννοια του παρελθόντος και της αλλαγής των εποχών
 • οξύνει τις αισθήσεις του
 • αναπτύξει παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, φαντασία, προσοχή, μνήμη
 • κατανοήσει την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, να αναπτύξει κοινωνικές αρετές
 • καλλιεργήσει την αισθητική του
 • αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
 • ψυχαγωγηθεί

Το πρόγραμμα μπορεί να αποβεί εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία για το μαθητή τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του σχολικού προγράμματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ηλικίες: Β΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη (Παρασκευή για σχολικές ομάδες εξωτερικού)
Ώρες έναρξης: Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30 π.μ. και στις 11:30 π.μ.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστη συμμετοχή 50 μαθητές ανά πρόγραμμα. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο. Ένας Αρχαιολόγος-Φροντιστής θα συνοδεύει την κάθε ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προγράμματος για κάθε ομάδα των 25 ατόμων.