Τα μικρότερα κτήρια της αρχαϊκής Ακρόπολης

Το αέτωμα της Ύδρας

Ο Ηρακλής εξουδετερώνει τη Λερναία Ύδρα, το μυθικό τέρας με τα εννέα κεφάλια φιδιών. Στον ήρωα συμπαραστέκεται ο ανιψιός του Ιόλαος που αναμένει στο άρμα. Ο κάβουρας στα αριστερά, συνδράμει την Ύδρα. Γύρω στο 570 π.Χ. Πωρόλιθος (Ακρ. 1)

Το αέτωμα της Ελιάς

Εικονίζεται πιθανώς τελετουργική σκηνή μπροστά σε ιερό της Ακρόπολης, στον τοίχο του οποίου είναι χαραγμένο δέντρο ελιάς. 560-550 π.Χ. (Πωρόλιθος (Ακρ. 52)

Τμήμα πήλινης υδρορρόης (σίμης) κτηρίου, με ζωγραφιστή διακόσμηση

Γύρω στο 550 π.Χ. Προθήκη 5, αρ. 11

Πήλινη γωνία υδρορρόης (σίμης) με ανθέμιο

Γύρω στο 550 π.Χ. Προθήκη 5 αρ. 12 (Ακρ. 110)