Τα Προπύλαια

Ερμής από ερμαϊκή στήλη

Οι ερμαϊκές στήλες, δηλαδή οι στήλες με την προτομή του Ερμή και μερικές φορές άλλων θεών, σηματοδοτούσαν τις εισόδους δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. 2ος αι. μ.Χ. Μάρμαρο Πεντέλης (Ακρ. 14877)