Με βάση αριστουργηματικά εκθέματα, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε ένα ταξίδι στην ιστορία του βράχου της Ακρόπολης. Με παρατήρηση και χρήση πηγών πληροφόρησης, με διάλογο και συνεργασία, μπορούν να ανακαλύψουν τη διαχρονική χρήση του εμβληματικού σημείου της πόλης των Αθηνών και να γνωρίσουν ανθρώπους που συνδέθηκαν με αυτό. Στο τέλος του προγράμματος καλούνται να δημιουργήσουν και να καταγράψουν εναλλακτικές και μελλοντικές ιστορίες της Ακρόπολης.
 


Βάση προγράμματος και βοηθητικά μέσα

Βάση του προγράμματος αποτελούν τα εκθέματα του Μουσείου. Ως βοηθητικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • μακέτες της Ακρόπολης και των μνημείων της
 • προβολές
 • φορητά ηλεκτρονικά μέσα με πλούσιο οπτικό υλικό και φιλολογικές πηγές
 • παιχνίδι με πηγές της ιστορίας της Ακρόπολης
 • μέσα βιντεοσκόπησης, καταγραφής και δημιουργίας

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του Μουσείου από τους Αρχαιολόγους-Φροντιστές.

Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή, μέσα από την παρατήρηση, τη συζήτηση και τη δημιουργία, με τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον και η προσωπική αντίληψη του καθενός επηρεάζουν τη σημασία των αντικειμένων που υπάρχουν σ’ αυτό. Η σύντομη προετοιμασία των μαθητών πριν από την επίσκεψη στο Μουσείο μπορεί να κάνει την εμπειρία αυτού του προγράμματος ακόμη πιο εποικοδομητική.

Ενημερωθείτε για το σχετικό υλικό.

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να:

 • εξοικειωθεί με την τοπική ιστορία και τις πηγές της γνωρίζοντας την ιστορία της Ακρόπολης
 • κατανοήσει την έννοια του χρόνου και της αλλαγής των εποχών
 • αντιληφθεί τη σημασία του υλικού πολιτισμού και την αξία της μελέτης του
 • εξοικειωθεί με τα εκθέματα και το περιβάλλον του Μουσείου Ακρόπολης
 • οξύνει τις αισθήσεις του
 • αναπτύξει παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, φαντασία, προσοχή, μνήμη, δημιουργικότητα
 • κατανοήσει την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, να αναπτύξει κοινωνικές αρετές
 • καλλιεργήσει την αισθητική του
 • αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και εμπειρίες
 • ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
 • ψυχαγωγηθεί

Το πρόγραμμα μπορεί να αποβεί εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία για το μαθητή τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη του σχολικού προγράμματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ηλικίες: Δ΄ Δημοτικού - Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη (Παρασκευή για σχολικές ομάδες εξωτερικού)
Ώρες έναρξης: Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30 π.μ. και στις 11:30 π.μ.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστη συμμετοχή 50 μαθητές ανά πρόγραμμα. Η σχολική ομάδα 50 μαθητών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δύο εκπαιδευτικούς, καθώς μέσα στο Μουσείο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο μικρότερες ομάδες των 25 και κινούνται διαφορετικά στο χώρο. Ένας Αρχαιολόγος-Φροντιστής θα συνοδεύει την κάθε ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προγράμματος για κάθε ομάδα των 25 ατόμων.