Έκθεση «Περικλής Ξανθίππου»

17/06/2010

Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει, από τις 20 Ιουνίου 2010 έως τις 31 Ιανουαρίου 2011, την πρώτη θεματική έκθεση με τίτλο «Περικλής Ξανθίππου».

Στην έκθεση αυτή φιλοξενούνται σημαντικά αρχαιολογικά, επιγραφικά, νομισματικά και ιστορικά τεκμήρια που καταδεικνύουν την πολιτική του μεγάλου Περικλή και βοηθούν στην ερμηνεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Φειδία.

Σκοπός της έκθεσης είναι ο επισκέπτης να κατανοήσει καλύτερα τα διάσημα γλυπτά του Παρθενώνα στον τρίτο όροφο της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Ακρόπολης ως προϊόν του πολιτικού προγράμματος του Περικλή και της τέχνης του Φειδία.