Συγκόλληση νέων θραυσμάτων στα αρχαϊκά γλυπτά

08/10/2012

Το δεύτερο αλογάκι από τα γλυπτά του Εκατόμπεδου απέκτησε ένα τμήμα του στήθους του. Στην Κόρη 671 προστέθηκε ο καρπός του αριστερού της χεριού και το άγαλμα της Νίκης Ακρ. 691 απέκτησε την αριστερή παρυφή του ιματιδίου της.

Δείτε το πλήρες Δελτίο Τύπου