ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΥΧΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ. Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει

05/05/2015

Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει φέτος την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων το Σάββατο 16 Μαΐου και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων την Δευτέρα 18 Μαΐου.

Δελτίο Τύπου