ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

11/10/2012

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 17/10/2012, στις 11π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος