Διευκρινίσεις για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης

13/04/2019

Διευκρινίσεις για την από 19.3.2019 υπ’ αριθμ. 2469/22.3.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης

Σχετικά αρχεία:
Τεύχος διευκρινίσεων