ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

04/12/2014

Tο Μουσείο Ακρόπολης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους – παραλήπτες της παρούσας πρόσκλησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παροχή προς το κοινό υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου του Μουσείου Ακρόπολης και με βάση τους κατωτέρω εκτιθέμενους όρους.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος