Κατακύρωση στον πλειοδότη του αποτελέσματος της β΄ φάσης του κλειστού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης ...

12/07/2019

Κατακύρωση στον πλειοδότη του αποτελέσματος της β΄ φάσης του κλειστού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 4373/24.5.2019)

Σχετικά αρχεία:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Β ΦΑΣΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Β ΦΑΣΗ (ΚΗΜΔΗΣ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Β ΦΑΣΗ