ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ)

17/10/2019