ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10/05/2018

Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής προσφοράς τιμής μονάδος και δείγμα είδους για την προμήθεια των ειδών, που αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς η Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στις 10π.μ.

Τρόπος υποβολής: αποστολή προσφοράς/είδους ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ