ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (χάρτινων τσαντών, χάρτινων κουτιών, χάρτινων φακέλων και χάρτινων καρτών)

01/12/2016

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Δευτέρα 12/12/2016, στις 11 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ