ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ LASER ΣΑΡΩΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

06/06/2011

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξειδικευμένου τρισδιάστατου laser σαρωτή αντικειμένων και λογισμικού επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδομένων σάρωσης και μετατροπής σε τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα επιφανειών με κριτήριο κατακύρωσης τη φθηνότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια δεν θα υπερβεί τις 45.100 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 20/6/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στο Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Κτίριο Διοίκησης Μουσείου (Βάιλερ) Αθήνα, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη