ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

01/06/2016

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, στις 10 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος